Poziv za nove članove

HD Trpimir poziva sve zainteresirane za rad u našem društvu da se prijave i ispune upitnik ovdje.

SPISAK ČLANOVA HD TRPIMIR 2016.,2017.


 

POPIS PLAĆENIH ČLANARINA ZA 2016. 2017.
PREZIME IME Članarina 2016.
Članarina 2017.
1 Barić Špiro 50 kn
2 Boban Vojko
3 Džakula Ante 50 kn
4 Džakula Jagoda 100 kn
5 Erceg Metod 50 kn 50 kn

6

Ivanković Darko 100 kn 100 kn
7 Ivanković Maja 100 kn
8 Jankov Igor 50 kn
9 Jankov Mirko 100 kn 100 kn
10 Matulović Grgo 50 kn
11 Meštrović Ivica 100 kn 100 kn
12 Meštrović Ivor  100 kn 100 kn
13 Mimica Davor  100 kn 100 kn
14 Odža Marinko 50 kn
15 Odža Mirjana 50 kn
16 Odža Mijo
17
Pleština Andrija

-------------

18 Pleština Ante

50 kn

 

19 Radić Gordana 50 kn
20 Radić Marin 50 kn
21
Radić Marko
22 Rizvan Ante 100 kn 100 kn
23 Gabre (Smodlaka) Ivana 100 kn
24 Vetma Rozarija 50 kn
25 Vrgoč Maja 100 kn 100 kn

 

Spisak članova 2013., 2014., 2015.

Molim sve članove da plate članarinu za 2016. godinu najkasnije do 31.03.2016.
Podsjećam da je godišnja članarina za studente, nezaposlene i umirovljenike 50 kn,a za zaposlene 100 kn godišnje.

Unaprijed zahvaljujem svima koji su izvršili svoju obavezu.

Srdačan pozdrav,

 

Predsjednik

Ivica Meštrović

 


 

 

 

free joomla template
template JoomSpirit