Poziv za nove članove

HD Trpimir poziva sve zainteresirane za rad u našem društvu da se prijave i ispune upitnik ovdje.

PUBLIKACIJE


 

U svom dosadašnjem radu jedna od najznačajnijih ahtivnosti i djelatnosti društva bilo je izdanje sljedećih knjiga i monografija:

1. Tvrđava Klis, autora Valtera Firića


2. Tvrđava Klis (fotografije), autora Vladimira Perkovića

Tvrđava Klis


3. Klis na starim crtežima, gravurama i fotografijama, autora Valtera Firića

valter


4. Klis, prošlost-toponimi-govor, autora Srećka Listeša

srecko

 5. O jeziče, spivaj virno!, Pučko crkveno pjevanje u Klisu, autora Mirka Jankova

Knjiga M. Jankov

 

Društvo posjeduje još mali količinu posljednjih dvaju navedenih naslova. Cijena je 100 kn po komadu. Knjige je moguće nabaviti na način da se spomenuti
iznos uplati na žiro račun društva te će iste nakon toga biti isporučene. Molimo samo da prije uplate kontaktirate Predsjednika te provjerite
da li spomenutih knjiga i dalje ima na raspolaganju.

Tako dobivena sredstva Društvo će iskoristiti tako da prikupljenim sredstvima nastoji štampati (reprint) prve dvije knjige kojih više nema na raspolaganju.

free joomla template
template JoomSpirit