Publikacije

U svom dosadašnjem radu jedna od najznačajnijih ahtivnosti i djelatnosti društva bilo je izdanje sljedećih knjiga i monografija:

 

1. Tvrđava Klis (fotografije), autora Vladimira Perkovića
2. Klis na starim crtežima, gravurama i fotografijama, autora Valtera Firića
3. Klis, prošlost-toponimi-govor, autora Srećka Listeša
4. O jeziče, spivaj virno!, Pučko crkveno pjevanje u Klisu, autora Mirka Jankova

 

Društvo posjeduje još malu količinu četiri navedena naslova.
Cijena je 15 € po komadu. Knjige je moguće nabaviti na način da se spomenuti iznos uplati na žiro račun društva te će iste nakon toga biti isporučene. Molimo samo da prije uplate kontaktirate Predsjednika te provjerite da li spomenutih knjiga i dalje ima na raspolaganju.

Tako dobivena sredstva Društvo će iskoristiti tako da prikupljenim sredstvima nastoji štampati (reprint) prve knjige koje više nema na raspolaganju.