Domaćini

Poštovani,

kao i svih dosadašnjih godina  Društvo i dalje nastavlja staru, dobru tradiciju.
Naime, svaka klapa koja navečer nastupa na našem Susretu, u poslijepodnevnim satima bude gost u jednoj od kliških obitelji, na popodnevnom druženju i zagrijavanju za večernji koncert.

Ovogodišnje domaćine naših klapa navodim u nastavku:

                Dijana i Špiro Barić
                Nada i Neno Smodlaka
                Dragana i Slobodan Firić
                Željko Jaman, Jasenka Bubić
                Anita i Mladen Pavlov
                Nada i Ivan  Maleš
                Sanja i Andro Perković
                Mirjana i Marinko   Odža 
                Marija i Mijo Smodlaka
                Ružica i Grgo  Matulović

Ovim putem, im još jednom najljepše zahvaljujem na nesebičnoj pomoći i podršci  u organizaciji i ovogodišnjih, 28. KLAPA NA KLISU, a koje su održane 21.07.2019..
U proteklih nekoliko godina HD Trpimir organizira zajedničko druženje sa svim domaćinima, naravno na tvrđavi , pod nazivom 
HD TRPIMIR DOMAĆIN DOMAĆINIMA.
Društvo im prigodnim pokonima  zahvali na njihovom  doprinosu te upriliči i zajedničko druženje uz mali prigodni domjenak.

Ovdje možete pogledati fotografije sa druženja od 18.08.2019.