Kratka povijest

Početna zamisao i razgovor za pokretanje inicijativnog odbora još uvijek bezimenog društva dali su 7. siječnja 1991. godine: Mijo Glavina, Srećko Listeš, Vojko Boban i Jurica Gizdić. Misao, riječ i djelo, a da ne bi bilo propusta, odmah se pristupa sazivanju prvog sastanka za osnivanje inicijativnog odbora 18. siječnja 1991. godine u 17:00, na koji se pismenim putom poziva veći dio kliških intelektualaca.

Odaziv je bio velik, a sastanak vrlo plodan i uspješan. Časna imena nazočnih s tog prvog sastanka bilježimo s dužnim poštovanjem:

Ivan Perković, LJubo Stipišić, Vlatko Perković, Valter Firić, Ivica Radić, Marko Gugić, Ante Džakula, Joško Žura, don Ante Šipić, don Ante Meštrović, don Zdenko Bralić, Srećko Listeš, Vojko Boban, Jurica Gizdić, Jozo Bubić, Mijo Glavina, Melka Glavina, Anka Glavina Kovačić, Petar Mihovilović, Zvonko Tešija, Marko Tešija, Ivica Bralić (Brankov), Filip Radić, Milan Bašić, Ante Meštrović, Ivan Ižotić, Joško Ćaleta i Gordana Benić, novinarka “Slobodne Dalmacije”. Na prvom sastanku osnovan je inicijativni odbor Društva, rzmotren općeniti plan oživljavanja kulturne djelatnosti, posebice čuvanja baštine i spašavanja tvrđave i drugih spomenika prošlosti. Dogovorena je metodologija rada i način ustrojstva Društva te najvljena osnivačka skupština za Travanj 1991. godine. Zakazana osnivačka skupština Društva održava se 28. travnja 1991. godine Društvo se ustrojava prema usvojenom statutu i dobiva me Hrvatsko Društvo Trpimir Klis.