Ustrojstvo

Vodstvo Hrvatskog društva Trpimir

 

Unutarnji ustroj i članstvo Društva

Rad u Društvu je dobrovoljan i javan.
Članom društva može postati svaka domaća fizička osoba pod uvjetom da prihvaća odredbe statuta Društva.
Nitko ne može biti plaćen za obavljanje funkcija u Društvu te su one isključivo na volonterskoj osnovi.
Ustroj Društva reguliran je Statutom koji donosi Sabor Društva.
Sabor je najviše tijelo Društva i čine ga svi članovi Društva.
Sabor Društva bira Predsjednika Društva i Malo vijeće koje je najviši organ upravljanja Društvom, između dva saziva Sabora.
Mandat im traje 4 godine.
Mandat trenutnog Predsjednika i članova Malog vijeća traje od:
15.01.2020.god. do 15.01.2024. godine.

 

Predsjednik:

Ivica Meštrović

Vijeće društva:

Ivica Meštrović
Ante Rizvan
Andrija Pleština
Špiro Barić
Darko Ivanković
Grgo  Matulović
Igor Jankov